Hva er Ålesund Musikkråd? Et lokalt musikkråd skal fungere som et redskap for økt innflytelse og bedre aktiviteter.

Rådet i Ålesund er ny oppstartet i 2014 og under utvikling, nå har du muligheten til å utvikle ditt musikkmiljø i byen. Delta på Årsmøtet mandag 23.03. kl. 19.00 på Kulturskolen i Ålesund. Foto: Fredrik Lübbe

Etter mange år uten en lokal avdeling, har Ålesund nå fått eget musikkråd. Ålesund musikkråd er en lokal avdeling av Møre og Romsdal musikkråd, som igjen er en del av Norsk musikkråd. Stiftelsen skjedde 7. april. Det er en stund siden Ålesund sist hadde eget musikkråd.

Les mer om Møre og Romsdal Musikkråd her

Lokale musikkråd

De lokale musikkrådene er en åpen og inkluderende samarbeidsarena, og arbeider utfra lokale

behov:

– for bedre innflytelse lokalt

– for bedre samordning av arrangementer og aktiviteter

– for bedre tilskudd fra det offentlige

– for bedre lokaler til øving og konserter

– noen steder er de også konsert- og kursarrangører

– i noen kommuner er rådene utvidet til kulturråd, med større sjangerbredde

DET LOKALE MUSIKKRÅDET – ET REDSKAP FOR ØKT INNFLYTELSE OG BEDRE AKTIVITETER

Her finner du informasjon om hva et lokalt musikkråd er, om de lokale musikkrådenes oppgaver og hvilke funksjoner de lokale musikkrådene har og kan ha. Som tillitsvalgt i et lokalt musikkråd vil du også finne gode ressurser til eget arbeid, tips og råd fra andre, og diverse informasjon som kan være nyttig i ditt styreverv.

Dersom du er nyvalgt i det lokale musikkrådets styre anbefaler vi deg å lete litt rundt på dette nettstedet, og også på nettstedene til Norsk musikkråd, Musikkens studieforbund og fylkesmusikkrådene, samt nettsidene til medlemsorganisasjonene i Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund

Kontakt oss

Norsk musikkråd har etablert en arbeidsgruppe for lokale musikkråd. Vi som sitter i gruppa er følgende:

BACKGROUND MUSIC

Father John Misty

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s